Tracking

cdUp är ett innovationsföretag inom området teknisk fysik. Vi investerar i projekt, patent och bolag med syfte att påverka utveckling av nya produkter och processer för en effektivare material- och energianvändning samt för en renare miljö.

Ett av våra fokusområden är spårbarhet och kartläggning av naturresurser. Vårt intresse ligger i tekniken för datainsamling samt modellering av mätresultaten, i syfte att effektivt spåra råvarutillgångar.

Några bolag vi gillar inom detta verksamhetsområde är: