Recycle

Ett av våra fokusområden är materialåtervinning med intresse främst för sällsynta metaller i små koncentrationer. Intresset ligger i processerna att separera ämnen på mikronivå genom exempelvis förångning eller elektrolys.

Några bolag vi gillar inom detta verksamhetsområde är...

Tasman Metals Ltd, ett kanadensiskt gruv och utvecklingsbolag med fokus på strategiska metaller, om sällsynta jordartsmetaller:

"Rare Earth Element consumption is growing, due to their daily contribution to our lives in products like hybrid cars, catalytic converters, wind power generators, household appliances, industrial motors, MRI machines, iPods and computer hard drives. Rare Earth Elements are essential in the growing field of green energy technology."

Principal Uses of Rare Earth elements