Powder

Ett av våra största fokusområden är pulverteknik och då främst metallpulver eller pulver av metallföreningar. Vi har ett generellt intresse för processen och utrustningen för pulvertillverkning och vi har intresse för tekniken för tillverkning av pulverbaserade komponenter (exempelvis 3D utskrift) samt applikationer inom energiområdet.

Några bolag som vi gillar inom pulverområdet är: