Portföljen

Här är ett några företag som vi gillar inom respektive verksamhetsområde:

Non-fossil Energy

Powder Technology

Thin Film Technology

Tracking and Measurement

Recycling