Non-fossil Energy

Vårt största fokusområde är inom icke-fossila energislag vilket i praktiken innebär alla förnyelsebara energislag samt kärnkraft. Vi har ett generellt intresse för utvinning av biobränslen från restprodukter, tillverkning av solceller och dess uppkoppling på kraftnäten, batterier för lagring av höga energier och vi har intresse i tillverkning av bränsleceller.

Några bolag som vi gillar i den här branchen är: