Företaget

cdUp är ett innovationsföretag inom området teknisk fysik. Vi investerar i projekt, patent och bolag med syfte att påverka utveckling av nya produkter och processer för en effektivare material- och energianvändning samt för en renare miljö.

Vårt intresse mer specifikt ligger i icke-fossila energislag, pulvermetallurgi, tunnfilmsteknik, spårbarhet samt materialåtervinning.

cdUp AB bildades 2002 baserat på en patenterad idé att märka cd-skivor genom att utnyttja cd-brännaren till att skriva även på skivans etikettsida med ett för ögat synligt resultat.

cdUp AB är ett privat aktiebolag med två ägare. Förutom den patenterade märkmetoden för cd-skivan finns bland ägarnas historia flera exempel på tidigare innovationer såsom ett 3D TV koncept från sena 70-talet och flerskiktsmaterial av aluminium för vakuumlödning från sena 80-talet.