cdUp AB

cdUp är ett innovationsföretag inom området teknisk fysik. Vi investerar i projekt, patent och bolag med syfte att påverka utveckling av nya produkter och processer för en effektivare material- och energianvändning samt för en renare miljö.

Vårt intresse mer specifikt ligger i icke-fossila energislag, pulvermetallurgi, tunnfilmsteknik, spårbarhet samt materialåtervinning.

cdUp AB bildades 2002 baserat på en patenterad idé att märka cd-skivor genom att utnyttja cd-brännaren till att skriva även på skivans etikettsida/”uppsida” med ett för ögat synligt resultat. Det är också härifrån ursprunget till företagsnamnet kommer.

cdUp AB är ett familjeägt företag.